Right to Play

In december 2015 starten Atos en Right to Play een samenwerking met focus op twee projecten:
•    Amahora project in Burundi: Project om kennis, attitudes en praktijken binnen de kinderen- en  jongeren gemeenschappen in te bedden om zo een vreedzame samenleving en welvaart na te streven.
•    PAQE project in Pakistan:  Project for the Advancement of Quality Education for girls

 

Miljoenen kinderen ter wereld hebben te maken met geweld, ziektes en armoede en groeien op in een samenleving met weinig structuur en veiligheid. Het onderwijs en de gezondheidszorg zijn vaak slecht of niet toegankelijk. Hierdoor zijn deze kinderen kwetsbaar en krijgen ze geen kans zich te ontwikkelen.

Right to Play zet sport & spel in om kinderen in ontwikkelingslanden belangrijke vaardigheden en onmisbare kennis bij te brengen. Om deze kinderen weerbaar te maken, te bouwen aan het zelfvertrouwen en hen spelenderwijs te leren over samenwerken en verantwoordelijkheid. De activiteiten bieden structuur, betrekken diverse stakeholders en verbinden mensen.

Met behulp van 16.500 lokale coaches krijgen op dit moment meer dan een miljoen kinderen, in meer dan 20 landen wereldwijd, een kans op een betere toekomst. De sport- en spelprogramma’s dragen bij aan de ontwikkeling van het kind én aan een gezonde en veilige samenleving

Burundi: Amahora project 2016-2019


Het Amahoro programma is ontwikkeld door Right to Play met lokale partners APRODEM (Association pour la promotie et la bescherming des droits des enfants marginaliseert), CPAJ (Collectif pour la Promotion des Associations des Jeunes) en een aantal nationale sportbonden. Het programma zet sport en spel in om kinderen en jongeren in staat stellen om ‘agencies of change’  te zijn. Em om zo een vreedzame coëxistentie in de 14 provincies in Burundi te bevorderen met de steun van de overheid, maatschappelijke organisaties en leiders van de gemeenschap. Het uiteindelijke doel van het programma is om kennis, attitudes en praktijken onder de kinderen, jongeren en gemeenschappen te verankeren om een vreedzame samenleving  en welvaart na te streven.


Pakistan: Advancement of Quality Education for girls project 2015-2017


Ruim 70 miljoen Pakistanen zijn jonger dan 18 jaar, een kwart van hen gaat niet naar school. Veel schoolgaande kinderen in Pakistan maken hun school ook niet af. De school biedt geen veilig leeromgeving. Er is een tekort aan goed opgeleide leraren en de klassen zijn overvol. Het onderwijs is directief, er is geen ruimte voor discussie en er zijn nog lijfstraffen. Vooral voor meisjes is het onderwijs slecht toegankelijk. Ze worden doorgaans niet gesteund door hun omgeving om naar school te gaan. In 2015 is Right To Play gestart met een meerjarig programma Play for the Advancement of Quality Education (PAQE) gericht op duurzame verbetering van het onderwijs door middel van sport en spel. Doelstellingen van dit PAQE programma zijn om kinderen weerbaar maken en zich fysiek, cognitief, emotioneel en sociaal te ontwikkelen.


Right To Play is sinds 2002 actief in Pakistan, aanvankelijk met programma’s voor Afghaanse vluchtelingen en na de overstromingen in 2010 ook in de Sindh provincie. Inmiddels is Right To Play actief in negen districten in Sindh en Khyber Pakhtunkhwa en in de hoofdstad Islamabad, waar ook het Right To Play kantoor is gevestigd.

Voor meer informatie over de projecten, download de flyer en voor meer informatie over Right to Play, ga naar : www.righttoplay.com

Contact

Atos Nederland
trans-1-px

Download de flyer

 

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie