Application ManagementInject agility back in your business

 

Kostenreductie en innovatie in applicatiebeheer

Het beheer van applicaties in eigen huis is een kennis-, tijd- en kostenintensieve aangelegenheid. Kostenreductie en continuïteit maar ook de voortdurende behoefte aan innovatie van het applicatielandschap vragen om uitbesteding.
Right-Fit Application Management geeft gehoor aan deze drijfveren.

Sneller, beter en kostenefficiënter

In de dynamiek van de business zijn ‘sneller’ en ‘beter’ basisvoorwaarden. Dat geldt ook voor de IT ondersteuning. De kosten moeten echter beheersbaar blijven of zelfs gereduceerd worden. Uitbesteding, al dan niet met overname van personeel - Outsourcing en Out tasking, is dan een logische stap.

Met Right-Fit Application Management biedt Atos een geïntegreerde oplossing voor uitbesteding van het applicatiebeheer. Directe kostenbesparingen worden gekoppeld aan ingebouwde innovatie.

De juiste strategie voor applicatiebeheer

Aan een goede invulling van applicatiebeheer liggen strategische afwegingen ten grondslag. De visie van Atos houdt rekening met de levenscyclus van de ondersteunende bedrijfsprocessen. Right-Fit Application Management maakt het mogelijk om maximaal in te spelen op de dynamiek in de bedrijfsvoering én het IT-landschap. Met als grootste toegevoegde waarde dat alle diensten zijn toegespitst op de specifieke behoeften die samenhangen met de levenscyclus van producten en diensten van de organisatie.

Op maat gesneden dienstverlening

Zo kan binnen één organisatie de uitvoering van applicatiebeheer per organisatie sterk verschillen. Het klassieke adagium ‘One size fits all’ maakt dan ook plaats voor een op maat gesneden dienstverlening die aansluit op specifieke behoeften. De geleverde diensten, verslaglegging, KPI’s en het prijsmodel passen precies bij de fase en de mate van volwassenheid van de ondersteunde bedrijfsprocessen. Alle onderdelen van de dienstverlening - van beheer, migratie en rationalisatie tot bouw en testen - moeten in onderlinge samenhang de doelen nastreven die passen bij levensfase van het ondersteunde product of dienst en zijn zo belangrijke bouwstenen voor het realiseren van de bedrijfsstrategie. Met als belangrijkste voordeel dat strategische doelstellingen precies op de juiste plaats en op het juiste moment worden gerealiseerd.


Lees het artikel "Volg het leven van je applicaties" om kennis te nemen van het strategiemodel om de bedrijfsdoelstellingen en het applicatiebeheer op elkaar af te stemmen.

Bedrijfszekerheid gegarandeerd

Effectieve bedrijfsvoering kan niet zonder effectieve IT. En effectieve IT is meer dan alleen de som van alle diensten, geleverd door individuele applicaties en infrastructurele componenten; effectieve bedrijfsprocessen zijn afhankelijk van een set van applicaties die in harmonie samenwerken. Dit is de ‘business process chain’ (bedrijfsprocesketen).


De kwaliteit van een bedrijfsprocesketen is afhankelijk van ‘de zwakste schakel’. Dit betekent dat het beheer van individuele applicaties niet genoeg is om de kwaliteit van de dienstverlening van de totale bedrijfsprocesketen te waarborgen.


Daarom denkt Atos end-to-end, gericht op de hele bedrijfsprocesketen, bij het uitvoeren van Application Management in plaats van zich uitsluitend op de individuele toepassingen te richten.
Het service delivery niveau wordt gedefinieerd door Business KPIs en ondersteund door Process KPIs. Bijvoorbeeld: “de bedrijfsprocesketen moet een beschikbaarheid van 100% hebben tijdens de openingstijden van de winkel”.

Service Integratie

Atos heeft een innovatieve oplossing voor het managen van bedrijfsketens.  Door intensieve monitoring van de end-to-end bedrijfsketen en proactief reageren op events worden incidenten en verstoringen in de bedrijfsketen voorkomen. Ook in de applicaties en infrastructuur die wordt beheerd door derde partijen. Integratie van IT diensten van verschillende leveranciers en het sturen op business KPI’s staan hierbij centraal.
Atos en ServiceNow werken nauw samen om onze klanten een platform te bieden voor ketenmonitoring, service integratie en performance management. Bovendien biedt het ServiceNow platform een groot aantal IT-selfservice mogelijkheden. Het voorziet er in dat de gebruikers een aanspreekpunt krijgen voor IT, ongeacht hun locatie, en de IT-afdeling een systeem heeft om de dienstverlening te verzorgen en verder te verbeteren. Handmatige taken worden daarbij geautomatiseerd en processen gestandaardiseerd. Dit geldt eigenlijk voor alle soorten dienstverlening binnen organisaties: HR, Facilities, ICT en Inkoop.

Global Sourcing

Atos heeft brede ervaring met het op afstand uitvoeren van projecten en applicatiebeheer. De expertise reikt van ERP-pakketten tot maatwerk applicaties en betreft software ontwikkeling, testen, migraties en applicatiebeheer. Atos beschikt over eigen Global Delivery Centers in o.a. India, Oost-Europa, Zuid-Amerika en Afrika. Alle locaties hanteren uniforme (industrie) standaarden, procedures en werkwijzen.
Lees meer

Contact

Kees Kranenburg
trans-1-px

Blogs

The end of one-size-fits-all Application Management

Lees meer

 

Application Lifecycle Management: just a Tool or a Management Process?

Lees meer

 

Application Management: Manage Your Business Chains

Lees meer

White paper

white paper Business Focused Application Management

Business focused Application Management

Download

 

Artikel

Volg het leven van je applicaties

Download

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie