Business Continuity & Disaster Recovery

Waarborg de continuïteit van uw business

Business Continuity Management zorgt voor het juiste niveau van maatregelen in het geval van een onderbreking van het business proces, een grote crisis of een ramp zodat de bedrijfsvoering snel en zonder grote impact kan worden voortgezet.


Het is voor een organisatie van belang om concreet en proactief invulling te geven aan het business continuïteitsvraagstuk. Er moet voor worden gezorgd dat de impact van onverwachte en ongewenste gebeurtenissen, ook in het geval van een rampsituatie, beperkt blijft en dat de continuïteit van de organisatie wordt gewaarborgd. Atos beschikt over methodieken die kunnen worden ingezet om passende maatregelen te bepalen die deels preventief zijn en zich deels richten op herstel acties. Business continuïteit richt zich in de volle breedte op maatregelen die moeten worden genomen om de voortgang van een organisatie te waarborgen.


Uiteraard raakt dit vraagstuk ook het ICT landschap omdat het een belangrijke basis vormt voor het uitvoeren van de business processen. ICT is een belangrijk onderdeel binnen de scope van Business Continuity Management. Atos kan helpen bij het vaststellen, inrichten en onderhouden van Disaster Recovery plannen. Daarnaast kunnen voorzieningen worden geleverd die invulling geven aan deze plannen. Een voorbeeld hiervan is het beschikbaar stellen van een uitwijkomgeving die het mogelijk maakt om een bedrijfsproces op een andere locatie voort te zetten met een minimale impact.

Contact

Marketing NL
trans-1-px

Factsheet

Business Continuity Management

Download

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie