Security Architecture & Implementation

Security beleid afgestemd op uw bedrijfsbehoeften

Security wordt steeds meer gezien als een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Een organisatie die de security aantoonbaar op orde heeft wekt het vertrouwen dat nodig is om zich in de markt te kwalificeren als business partner. Een strategisch security beleid is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde.


Bij het bepalen van het security beleid is het belangrijk om vast te stellen waar uw organisatie staat en wat het gewenste niveau van beveiliging is. Atos kan uw organisatie ondersteunen bij het opzetten of bijstellen van het security beleid en het invoeren van de maatregelen die hieruit voortvloeien. Atos past hiervoor een standaard security referentie model toe welke gericht is op het strategisch, tactisch of operationeel niveau van uw organisatie. Afhankelijk van uw vraag kan Atos u ondersteunen met kennis en/of services die van toepassing zijn op deze niveau’s. Hoe dit referentie model werkt en hoe het wordt toegepast kunt u lezen in de brochure Enterprise Model for Information Security.

Security Policy Framework

Het security beleid van een organisatie kent vaak een generiek en een specifiek deel. Generieke beleidspunten kunnen worden gedicteerd vanuit wet- en regelgeving of vanuit breed geaccepteerde security standaarden. Specifieke punten zijn afhankelijk van onder andere het profiel van de organisatie, de marktpositie en de bedrijfscultuur. Met Security Policy Framework kan Atos uw organisatie ondersteunen bij het in kaart brengen van de relevante beleidselementen en de vertaling hiervan in een op maat gesneden security beleid.

Security Business Risk Analysis

Bij het opstellen en uitvoeren van het security beleid is het belangrijk dat de business processen en de hieraan gerelateerde security risico’s bekend zijn. Zeker in grotere organisaties is dit inzicht en overzicht niet altijd aanwezig of actueel. Met Security Business Risk Analyses kan Atos u ondersteunen bij het in kaart brengen van uw business processen en de ICT voorzieningen die hiervoor kunnen worden ingezet. Op basis van de hieraan gerelateerde risico’s en de inschatting welke risico’s niet acceptabel zijn kunnen vervolgens maatregelen worden gedefinieerd en uitgevoerd om de impact van deze risico’s te beperken of weg te nemen.

Security Architecture & Implementation

Informatie security heeft voornamelijk een organisatorische en proces scope. Daarnaast spelen technische of ICT aspecten een essentiële rol bij het opzetten van een robuust en secure business proces.


Een solide en secure ICT architectuur is een belangrijke basis voor een secure ICT landschap. Het is een voorwaarde voor het beperken van risico’s voor wat betreft de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de business processen.


Met Security Architecture & Implementation wordt op basis van het geformuleerde security beleid, eventueel aangevuld met een risico analyse, bepaald welke impact bepaalde verstoringen kunnen hebben op een bepaald business proces. Als dit in kaart gebracht is worden concrete maatregelen uitgewerkt en geïmplementeerd om het risico te verkleinen dat deze verstoringen zich werkelijk voordoen. Atos zet op deze wijze een duurzame ICT architectuur op die voldoet aan de eisen die worden gesteld vanuit het security beleid en vanuit de ondersteunde business processen. Hiermee wordt voorkomen dat er telkens aanvullende security maatregelen moeten worden genomen als er een nieuw ICT project wordt gestart.

Contact

Marketing NL
trans-1-px

Factsheets

Security Policy Framework

Download

Risk Analysis

Download

Security Architecture & Implementation

Download

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie