De impact van SEPA

De deadline voor invoering van SEPA is vastgesteld op februari 2014. Dat betekent dat binnen de komende twee jaar alle bestaande Nederlandse overboeking- en incasso betaalinstrumenten worden vervangen door Europese betaalinstrumenten. In dat kader zijn de Nederlandse banken onlangs gestart met een publiekscampagne over de overgang van het huidige bankrekeningnummer naar IBAN, het internationale bankrekeningnummer.


Het IBAN nummer is groter dan het huidige bankrekeningnummer. Alleen al dat betekent voor organisaties dat men een inventarisatie moet maken van alle IT systemen waarin een bankrekeningnummer is vastgelegd. Vervolgens dient er een plan te worden opgesteld voor hoe de migratie het beste kan worden aangepakt en wat de impact voor de diverse organisatie onderdelen kan zijn.

Impact van SEPA voor elke organisatie

Maar de invoering van SEPA gaat echter nog verder dan de aanpassing van het bankrekeningnummer. Ook de aanlevering van betaaltransacties aan banken verandert door nieuwe bestandsformaten, condities en tijdspaden (termijnen). Voor incassogebruikers is de impact op de organisatie en met name de IT systemen veel groter dan de meeste organisaties op voorhand verwachten. Dat komt doordat er specifieke eisen worden gesteld aan het mandaatbeheer, het notificeren van klanten en de aanlevering van Direct Debit transacties aan banken. Ook hier is het zaak een plan op te stellen voor hoe dit in het bestaande IT landschap in te passen. Bovenal moet ook nagedacht worden over de wijze waarop integratie met CRM, ERP, HRM, Payroll, cash management en administratieve systemen het beste kan worden ingericht. Daarbij worden organisaties, met name bij maatwerksystemen, geconfronteerd met aanzienlijke aanpassingen en daarmee gepaard gaande kosten. Een belangrijk aandachtspunt zal zijn of alle systemen moeten worden aangepast of dat men kiest voor centralisatie, en/of vervanging, van betalingsverkeer gerelateerde zaken.

Februari 2014 klinkt ver weg, waarom moet ik nu wat doen?

Wilt u SEPA gebruiken voor integratie van generieke bedrijfsprocessen en daarmee kosten besparen? Wacht dan niet tot onder hoge druk SEPA een ICT-project is geworden, maar gebruik deze kans van kostenbesparing op Europese schaal. Experts vergelijken de SEPA invoering qua impact met de milennium problematiek of met de invoering van de euro. Zorg dat u niet de hoofdprijs betaalt door tot op het laatste moment te wachten. SEPA raakt veel systemen en organisatie onderdelen, afstemming en budgettering kost tijd.

Wat kan Atos voor u betekenen?

Atos biedt een volledige ondersteuning aan organisaties om de overstap naar SEPA betalingsverkeer te maken. Atos maakt die overstap zo laagdrempelig mogelijk en beperkt de impact op de bestaande systemen. De opzet is modulair en kan per onderdeel worden vervangen. Onze SEPA Payment Suite oplossing omvat op hoofdlijnen de volgende onderdelen:

  • SEPA impact analyse; Strategische analyse en een ICT impact analyse
  • Planmatige aanpassing van uw systeem landschap en testen SEPA proof
  • Volledige conversiediensten naar SEPA Credit Transfer, inclusief omzetten naar BIC/IBAN etc.
  • Machtigingen management en genereren van Direct Debit transacties
  • Verzorgen van de communicatie met banken voor wat betreft het aanbieden van transacties en Direct Debit collecties, inclusief verwerking van de nieuwe status berichten (R-messages)
  • Vooraankondiging services aan uw klanten, bijvoorbeeld via email of SMS
  • Ondersteuning bij de migratie van bestaande machtigingen naar SEPA Direct Debit mandaten, inclusief genereren unieke mandaatreferentie, en link naar contractadministratie o.i.d.
  • Mandaat- en transactiebeheer faciliteiten 
  • Multi label support

De SEPA Payment Suite oplossing is zowel als service als in licentie beschikbaar. Daarmee is er altijd een oplossing mogelijk die het beste past bij uw organisatie.

Contact

Marketing NL
trans-1-px

Brochure

brochure SEPA corporate suite

SEPA Corporate Suite

Migreer naar SEPA-betalingen en pak de voordelen nu al
Download

Factsheet

SEPA... meer dan alleen een nieuw IBAN-rekeningnummer

Download

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie