Gezondheidszorg

Factsheets

Datalek Preventie in de zorg
Download


Inspelen op de ontwikkelingen en kwaliteit van zorg behouden
Download

Referenties

Strategieproces-verbetering & ICT

Download

GOV Magazine 4

Vergrijzing, de zorgketen in beeld

In GOV 4 geven vijftien bestuurders uit de publieke en private zorgketen hun visie hoe om te gaan met de vergrijzing en de stijgende zorgkosten.

Bekijk GOV online of download de PDF

 

Doorbraak in betere gezondheidszorg: herziening van resultaten en rendement

Zorgprofessionals worden in toenemende mate geconfronteerd met veeleisende patiënten, extra voorwaarden van de Overheid en stringentere eisen van de zorgverzekeraars. De complexiteit van het secundaire zorgproces wordt daarmee vergroot en kan ten koste gaan van de aandacht voor de primaire zorgtaken.
Atos is van mening dat dit een onomkeerbaar proces is, waarbij de zorgbestuurder zich moet richten op het managen van de primaire zorgtaken en de daarvan afgeleide zaken zoveel mogelijk door derden moet laten uitvoeren. Zowel zorgbestuurders als zorguitvoerders zouden zich kunnen “beperken” tot de vraagarticulatie, voortkomend uit het primaire proces, waarna derden op basis van deze vraag een concrete oplossing kunnen aandragen.

Onze aanpak
De mensen van Atos zijn als “Business Technologists” voortdurend bezig om vragen vanuit de business om te zetten in ICT-oplossingen. Dat is onze kracht en de toegevoegde waarde die we onze klanten in de gezondheidszorg dagelijks bieden.
De aanpak van Atos geeft zorgorganisaties de mogelijkheid vooruit te kijken naar de voordelen die het biedt om facilitaire ICT taken uit handen te geven. De realiteit is echter dat een dergelijke overgang veelal gefaseerd zal plaatsvinden. Atos beschikt over de kennis en ervaring in de gezondheidszorg om hierin de juiste keuzes te maken en ook ICT projecten in samenwerking met de ICT organisatie te realiseren en daarbij de juiste producten te selecteren. Als enige in de markt beschikt Atos over de mogelijkheden om te adviseren, oplossingen te bedenken, te implementeren en te beheren.

Veel ervaring in de zorg
In Nederland voert de zorg unit van Atos tal van projecten uit voor ziekenhuizen en zorginstellingen op het gebied van bedrijfsadvies, systeemintegratie en ICT-beheer. Daarnaast bedient Atos belangrijke overheidsklanten zoals het Ministerie van VWS en haar uitvoerende organisaties, waaronder het RIVM, CIBG, CIZ en Zorginstituut Nederland. De afgelopen jaren zijn landelijk bekende ICT-projecten uitgevoerd, zoals het Klantloket EPD, de UZI-pas en het Landelijke Indicatiesysteem van CIZ. Daarnaast wordt door zorgorganisaties veelvuldig gebruik gemaakt van verdere Atos producten zoals Ideal en DigiD.

Contact

Herman van den Tempel
trans-1-px

Brochure

Doorbraak in de gezondheidszorg
Lagere kosten, betere resultaten

Download

Case Study


Case study CIZ
Met DevOps en Scrum een succesvolle bouw van het landelijke CIZ Indicatiesysteem.
Download

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie