2017 en verder

2017 en verder; visie op cloud in de zorg

Vanuit een functioneel oogpunt zal de Cloud voor de Zorg er niet wezenlijk anders uitzien dan voor andere sectoren. Echter er is wel degelijk een verschil: de Cloud voor de Zorg is ingericht volgens NEN7510, waarbij bescherming van zeer privacygevoelige persoonsgegevens bovenaan staat. De Cloud voor de Zorg wordt daarom gekenmerkt door extra beveiligingsmaatregelen en speciale werkwijzen (processen en procedures zoals security audits). Gegevens over patiënten worden goed versleuteld gecommuniceerd en opgeslagen. Alleen de eigenaar beschikt over de sleutels om deze gegevens in te zien en te wijzigen. De leverancier van de Clouddiensten voor de Zorg garandeert dat de patiënten gegevens worden opgeslagen binnen Nederland (of naar wens binnen Europa).
Een Cloud voor de Zorg ingericht volgens de NEN7510 normen biedt goede mogelijkheden om integratie binnen een zorgketen te regelen, immers de beveiliging voor informatie-uitwisseling is geborgd als andere zorginstellingen gebruik maken van dezelfde voorzieningen in de Cloud voor de Zorg.
De Cloud voor de Zorg zal ook de innovatie aanwakkeren doordat nieuwe samenwerkingsverbanden beter in te regelen zijn omdat de informatie-uitwisseling voorzieningen voldoen aan de normen die de Inspectie van de Volksgezondheid stelt.

Cloud Orchestration voor de zorg
Voordat de markt zover is, is er een enorme behoefte aan systeemintegratie of beter gezegd integratie van Clouddiensten. Dat geldt ook voor de zorg. Veel - nu nog geïsoleerde - diensten moeten geïntegreerd worden om bedrijfsprocessen integraal te ondersteunen. Dit vraagt om regievoering van specialisten die daarmee vertrouwd zijn of te wel “Cloud Orchestration”. Voor de meeste bedrijven is het geen doen om zelf met alle leveranciers van Cloud diensten te onderhandelen en hun integratiebehoeften af te stemmen. Een Cloud Orchestrator vormt het centrale aanspreekpunt voor deze bedrijven. Hij neemt de verantwoordelijkheid om de integratie te regelen en houdt de totale ICT voorzieningen in de Cloud operationeel. Ook zorgt de Cloud Orchestrator voor het beheer, onderhoud en innovatie zodat de ICT diensten in de Cloud up-to-date blijven. 

Cloud Native applications
We verwachten dat er de komende jaren Healthcare applicaties in de Cloud voor de Cloud worden ontwikkeld, de zogenaamde Cloud Native Applications die door middel van container virtualisatie aangeboden worden. Applicaties worden meer geïsoleerd zodat ze sneller overdraagbaar worden naar andere Cloudomgevingen, terwijl ze wel een geheel kunnen vormen met andere applicaties d.w.z. geïntegreerd kunnen worden met andere “containerized applications”.

Cloud-diensten van Atos
De manier waarop klanten zaken doen verandert: het contact met klanten is meer en meer digitaal. Om succesvol te kunnen zijn moeten onze klanten opbrengsten genereren, gebruikmakend van de flexibiliteit van software en infrastructuur. Wanneer zij dit niet doen verliezen zij marktaandeel en zo opbrengsten. Of eigenlijk, deze verliezen zij al. Cloud is het antwoord.
In het kader van de toenemende kosten voor softwarelicenties en onderhoud en de kosten voor personeel, is schaalbaarheid één van de essentiële kenmerken waardoor Cloud Computing zeer aantrekkelijk is voor bedrijven. Met name de privé-Cloud heeft zeer duidelijke voordelen voor klanten, zoals verbeterde flexibiliteit en verlaging van de kosten van veilig gedeelde infrastructuur en on-demand diensten. Daarom integreert Atos de nieuwe Cloud-aanpak probleemloos in bestaande IT-landschappen.

Om alle cloud-diensten te bundelen heeft Atos in samenwerking met EMC en VMware  in 2012 het cloud bedrijf Canopy opgericht. Gerekend naar omzet is Canopy een van de grootste Europese leveranciers van Cloud diensten (Bron IDC). Het levert een compleet Cloud portfolio inclusief oplossingen als IaaS, PaaS, SaaS, consulting, waardoor organisaties zich kunnen aanpassen in de digitale wereld. Bijvoorbeeld om de time to market te versnellen voor nieuwe producten en de service te verbeteren door het gebruik van mobile channels.
Onze Cloud-diensten voegen zich dynamisch naar uw zakelijke procesvereisten, inclusief de capaciteit voor het besturen en beheren van volledige processen. Zo kunt u profiteren van de flexibiliteit van extreem modulaire en configureerbare basispakketten, snelle levering en hoge beveiligingsstandaarden zonder grote investeringen in de infrastructuur vooraf. Dit resulteert in Cloud-diensten die gebruik maken van een sterk gestandaardiseerde en geautomatiseerde infrastructuur, waarin desondanks ruimte is voor een hoge mate van maatwerk.

 

Bekijk video Canopy - The Atos Cloud

De Atos cloud voor de zorg
Binnen de Atos Cloud voor de Zorg maken ziekenhuizen gebruik (“delen”) van centraal beschikbare gestelde ICT diensten, terwijl ze zelf aan het stuur blijven zitten, immers de data is versleuteld en alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen. De Cloud voor de Zorg biedt meer kansen (ook financieel gezien) tot verdere samenwerking, omdat er alleen betaald hoeft te worden voor de diensten die worden afgenomen. Dit betekent dat bepaalde ICT voorzieningen, die ieder nu nog voor zich zelf moet inregelen straks niet meer hoeven, omdat ze vanuit de Cloud voor de Zorg beschikbaar worden gesteld. De Cloud voor de Zorg zal ook de innovatie aanwakkeren doordat nieuwe samenwerkingsverbanden beter in te regelen zijn omdat de informatie-uitwisseling voorzieningen voldoen aan de normen die de Inspectie van de Volksgezondheid stelt.
De Atos Cloud voor de Zorg is ingericht volgens NEN7510, waarbij bescherming van zeer privacygevoelige persoonsgegevens bovenaan staat. De Cloud voor de Zorg wordt daarom gekenmerkt door extra beveiligingsmaatregelen en speciale werkwijzen (processen en procedures zoals security audits). Gegevens over patiënten worden goed versleuteld gecommuniceerd en opgeslagen. Alleen de eigenaar beschikt over de sleutels om deze gegevens in te zien en te wijzigen. De leverancier van de Cloud diensten voor de Zorg garandeert dat de patiënten gegevens worden opgeslagen binnen Nederland (of naar wens binnen Europa).

Contact

Herman van den Tempel
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie