Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement in ziekenhuizen

Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid zijn kernbegrippen binnen alle ziekenhuizen. Het aantoonbaar maken van kwaliteit en (patiënt)veiligheid wordt steeds urgenter, als gevolg van hogere patiëntverwachtingen en strengere regelgeving. Internationaal erkende kwaliteitssystemen als Qmentum en JCI (Joint Commission International), die zich meer richten op de outputkant van kwaliteit, geven hier invulling aan. Volgens Atos Consulting biedt een nieuw kwaliteitssysteem werkelijk toegevoegde waarde wanneer voldoende aandacht wordt besteed aan een duurzame gedragsverandering op gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid.

 

Klantquote
“Atos Consulting is een uitstekende partner om de kwaliteit en veiligheid naar een hoger niveau te brengen, bijvoorbeeld door het invoeren van JCI. De consultants snappen goed wat kwaliteit en veiligheid voor een ziekenhuis betekent en hoe je hier samen met de zorgprofessionals aan werkt.”
Bert Koster, programmamanager JCI Implementatie Rivas Zorggroep

Duurzame gedragsverandering door implementatie van JCI
De implementatie van JCI kan een ziekenhuis meer voordelen bieden dan alleen het voldoen aan een normenkader en het behalen van een accreditatie. Een instrumentele benadering, waarbij alleen gefocust wordt op het behalen van een kwaliteitscertificaat, leidt uiteindelijk niet tot de gewenste resultaten; men zal snel teruggrijpen naar oude werk- en denkpatronen. Het is daarom essentieel in een vroegtijdig stadium de juiste mindset te creëren die erop gericht is om een duurzame gedragsverandering tot stand te brengen, waarbij kwaliteit en veiligheid onderdeel worden van het dagelijks handelen van alle medewerkers.

Atos Consulting als uw partner
Wij combineren uitgebreide marktervaring in ziekenhuizen (academisch, topklinisch en perifeer) met kennis van JCI. Op basis van deze ervaring kunnen wij u helpen met:
▶    Opzetten van het JCI-programma
▶    Advies over alignment van JCI met ICT (EPD en Shared Decision Making) en LEAN programma’s
▶    Advies geven over de implementatie aanpak, zoals vaststellen van prioriteiten of een slimme verdeling van normen naar werkgroepen of team
▶    Ondersteuning in het interpreteren en begrijpen van de normen en het doorvertalen ervan naar afdelings- en medewerkerniveau, rekening houdend met de specifieke situatie van een ziekenhuis
▶    Inrichten en invoeren van tracermethodiek
▶    Ondersteuning bij uitvoering van de nulmeting/tussentijdse audit
▶    Ondersteuning bij (her)accreditatie
▶    Het geven van informatiesessie(s), trainingen of workshops

Contact

Judith Zimmerman
trans-1-px

Factsheets

atos-factsheet-goede en veilige zorg

Goede en veilige zorg door de invoering van JCI

Download

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie