Manufacturing 

Toonaangevend blijven in een dynamische wereld

Atos is in West-Europa de toonaangevende leverancier van professionele diensten op het gebied van manufacturing en grondstoffen, maar ook wereldwijd zijn wij een belangrijke speler. We hebben gespecialiseerde ervaring in de talloze deelgebieden van stukgoederen, halffabricaten en consumer packaged goods.


Wij zijn deskundig op missiekritische gebieden als operational excellence, innovatie van producten en diensten, wereldwijd supply chain management, klantloyaliteit en brand equity. Als wereldwijde organisatie zijn wij in staat onze manufacturing klanten juist te ondersteunen bij hun toenemende internationale activiteiten.


Atos richt zich met name sterk op Manufacturing Execution Systems en Product Lifecycle Management. Voor beide specialisaties geldt dat wij aandacht hebben voor detail en producten graag helpen met het herkennen en toepassen van best practices in hun waardeketens. Naast onze branchespecifieke ervaring met productiesystemen leggen wij ons toe op primaire IT-activiteiten en dragen zo bij aan kostenbesparingen en betere prestaties.


Bedrijven in de Manufacturing sector staan voortdurend onder druk om steeds meer voor minder te leveren. Er is inzicht nodig van shop floor tot top floor terwijl ook moet worden voldaan aan de behoeften van veeleisende klanten en toenemende regulering zoals REACH.


Dit alles in een context van versnelde globalisering, sterke prijsstijging van zowel grondstoffen als energie en de noodzaak zich te profileren als een maatschappelijk verantwoorde onderneming met een oog op duurzaamheid.

Maximize Manufacturing Together (MMT)

Met onze industrie-expertise, wereldwijde Centers of Excellence voor de afzonderlijke industrieën en de door ons ontwikkelde Maximize Manufacturing Together (MMT) aanpak laten we diepe voetsporen achter in Manufacturing. Daarmee is Atos marktleider in Nederland waar zij klanten als DSM, Philips, Schering-Plough en Vanderlande Industries bedient.


In nauwe samenwerking met onze klanten creëren we innovatieve oplossingen die directe resultaten opleveren. We stellen ze in staat organisatiebrede veranderingen te implementeren die leiden tot kostenreductie, productiviteitsverbetering, een snellere time-to-market en klantgedreven supply chains. Ook verzekeren we hen ervan dat organisatie, processen en IT architectuur zo op elkaar zijn afgestemd dat ze continu veranderende bedrijfsstrategieën ondersteunen. Dit hebben bedrijven nodig om succesvol te zijn in de 21e eeuw.

Dienstkenmerken

 • We ontwerpen, bouwen en beheren systemen en Manufacturing IT applicaties van shopfloor tot topfloor, van fabriek tot totale onderneming.
 • Dit doen we door ons te wenden tot onze eigen kennis van MES en ERP en hierin samen te werken met strategische partners als SAP, Oracle, Microsoft en Siemens.
 • Meer dan 10.000 vakkundige Manufacturing professionals
 • Al meer dan 30 jaar leveren we innovatieve adviezen en IT-oplossingen aan world-class manufacturers
 • Onze grootste kracht ligt in het daadwerkelijk leveren van oplossingen die meetbare business resultaten opleveren. 
 • We doen wat we beloven en nemen verantwoordelijkheid


De volgende thema's spelen momenteel een belangrijke rol in Manufacturing

 • Collaboration & Supplier Management
  Samenwerken is dé manier voor producenten om efficiency te bereiken of productiviteit en supply chain performance te verbeteren. Atos werkt nauw samen met manufacturers om hen te voorzien van Collaborative Manufacturing oplossingen die direct resultaat opleveren en hen in staat stellen te innoveren.
 • Lean Manufacturing
  Het ontwikkelen en creeëren van duurzaam concurrentievoordeel in de huidige economische situatie is een uitdaging die bedrijven met Lean goed aan kunnen gaan. Binnen de manufacturing sector is het al een gevestigde aanpak met bewezen indrukwekkende resultaten. Atos helpt klanten met Lean Manufacturing waarbij het realiseren van toegevoegde waarde centraal staat.
 • Plant2Enterprise Intelligence
  Om adequaat op wisselende marktomstandigheden in te springen moeten manufacturing executives en plant managers een holistisch beeld hebben van hun manufacturing operaties. Dit betekent dat er afstemming moet zijn tussen wat er gebeurt in de fabrieken en welke gevolgen dit heeft voor de organisatie en vice versa. Atos biedt hiervoor oplossingen die producenten helpen om hun shopfloor systemen te integreren met hun enterprisesystemen en zo bottom-line resultaten te verbeteren.
 • Sustainability
  Ondanks de economische crisis heeft sustainability een hoge prioriteit op de agenda van veel manufacturers. Uit onderzoek van Atos komt naar voren dat organisaties met een meer volwassen sustainability-programma een winstvoordeel hebben ten opzichte van hun concurrenten. De Manufacturing IT Solutions van Atos kunnen hier een krachtige bijdrage aan leveren.

Complementair

Deze vier thema's zijn complementair en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zo draagt Lean Manufacturing bij aan Sustainability.

REACH

REACH is een nieuwe Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen. De kern van REACH is dat een bedrijf in principe van alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten de risico's moet kennen en maatregelen moet benoemen (en voor het eigen bedrijf ook moet nemen) om die risico's te beheersen. Met de invoering van REACH verschuift de verantwoordelijkheid voor een adequate risicobeheersing van chemische stoffen naar het bedrijfsleven.

Contact

Wijnand Engelen
Market Director Manufacturing
trans-1-px

Connected Car

Renault met Atos R-link oplossing als beste uit de 'connected car' benchmark.

Download brochure SBD

Brochures

atos brochure manufacturing

Evolution in manufacturing

Staying ahead in a dynamic world

Download

 

brochure BI OnDemand


BI OnDemand

Volledig op de hoogte. Altijd en overal.

Snel toegang tot informatie - waar en wanneer u maar wilt.

Download

Case studies

30% Energie besparing voor Productschap MVO

In samenwerking met Atos Consulting werd er een Roadmap ontwikkeld die in 2030 de Productschap MVO een energie besparing van 30% oplevert.

Lees meer


Sustainability Dashboard voor Akzo Nobel

Akzo Nobel gebruikt een dashboard om haar verantwoorde initiatieven te monitoren.
Lees meer

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie