Media Asset Management

Loading the player...

 

Creatief, winstgevend, onontkoombaar

Iedereen weet het: dit is het tijdperk van de digitale media. Maar hoe digitaal bent u eigenlijk? En dan hebben we het niet over formats, kanalen of transmissie- en toegangstechnologieën. De vraag is hoe behendig en slim u uw digitale mediabestanden beheert.


Uw mensen moeten effectief, direct en intuïtief toegang hebben tot waardevolle archieven. Alleen dan kunnen ze mediabestanden met flair gebruiken. Alleen dan kan uw digitale content geld opleveren.


Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken, moet het steeds uitdijende volume aan nieuwe bestanden worden ‘gelogd’. Dit is het inbouwen en benutten van een enorme hoeveelheid data met betrekking tot format, geografische locatie en rechten.


Er zijn geweldige technische platforms op de markt – Atos werkt er graag mee. Maar met alleen techniek komt u er niet. Media Asset Management raakt de kern van uw digitale toekomst en dat betekent dat cultuur, proces en ambitie belangrijker zijn dan uw platformkeuze.


Atos heeft een voortrekkersrol in het ontwerp en de implementatie van effectief Media Asset Management. Wij zorgen ervoor dat uw mediabestanden effectief, direct en intuïtief toegankelijk zijn.

Met technologie alleen komt u er niet

Een volledige MAM-implementatie omvat veel meer dan het aanschaffen en installeren van een oplossing. Natuurlijk, er zijn een aantal fantastische technische platforms op de markt, waaronder die van Avid, Cinergy, Dalet en Vizrt. Atos werkt er graag mee.


Maar het uitgangspunt voor een succesvolle toepassing van zo’n platform is een grondige procesanalyse. Daarbij moet worden gekeken naar zowel de huidige praktijk als de ambities voor de toekomst.


De mediaspecialisten van Atos – die veelal rechtstreeks afkomstig zijn van toonaangevende vernieuwers in de radio- en televisiewereld – zorgen ervoor dat het volledige plaatje wordt ingevuld, met alle aandacht voor uw waarden en cultuur. Beschikt u bijvoorbeeld over uitgebreide archieven met historische bestanden op media die niet meer worden ondersteund, dan zal uw uitgangspunt anders zijn dan in een bedrijf dat in het digitale tijdperk is begonnen.

Duidelijke doelen

Uw MAM-plan moet werken zoals uw mensen zelf ook werken. Daarbij horen ook de training en ontwikkeling van de nieuwe vaardigheden die ze nodig hebben. Simpel gezegd moet u ervoor zorgen dat uw mensen:

  • datgene wat ze zoeken, kunnen vinden en gebruiken; 
  • geïnspireerd raken door mogelijkheden waaraan ze niet hadden gedacht.

Afgezien van deze eenvoudige maar essentiële doelstellingen, worden doelen beïnvloed door cultuur, commerciële modellen, digitale rechten, mediaformaten en technologiemanagement.

  • Alle digital assets “on demand” vinden en gebruiken - ervoor zorgen dat programmamakers en publiek datgene wat ze nodig hebben, intuïtief, direct en in elk format kunnen vinden.
  • Inzicht in wat er wordt gebruikt, door wie en wanneer - voor een duidelijk beeld van het gebruik van uw mediabestanden en daarmee hun commerciële waarde.
  • Zekerheid dat alle rechten worden nageleefd en gerespecteerd, waarmee de risico’s en de gevolgen van de onbedoelde of bewuste inbreuk op rechten worden geminimaliseerd.
  • De mogelijkheid om content op elk apparaat te gebruiken - bestanden worden altijd in het gewenste formaat geleverd, waarmee de kosten en inspanningen voor langdurige digitale bewerking tot een minimum worden beperkt.
  • Bijhouden van de commerciële historie en opbrengsten van bestanden - inzicht in het rendement van digitale bestanden doordat ze in uiteenlopende situaties worden gebruikt en hergebruikt.

Contact

Gijs Manders
trans-1-px
  • +31 (0)6 5122 6006

Brochure

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie