Aansluiten op het stelsel van basisregistraties

Uitvoeringsorganisaties zien het stelsel gaan werken

De kern van het stelsel staat! Dat was de melding op de laatste bijeenkomst van de “vrienden van de basisregistraties”. We zien dat daarmee het aanbod van gegevens redelijk op gang komt.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van dit aanbod kiezen steeds meer uitvoeringsorganisaties voor een structurele inbedding in hun organisatie. De vraag hierbij is vooral: hoe?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten er overwogen keuzes worden gemaakt. Welke implementatiestrategie moet er bijvoorbeeld gehanteerd worden? Welke diensten en producten worden geraakt door gebruik van basisgegevens. Voeren de definities van basisgegevens door tot in processen of is het alleen een techniek feestje. Hebben we de technische kennis hiervoor in huis en willen we die kennis hebben?

Ervaringen van uitvoeringsorganisaties die inmiddels zijn aangesloten op het stelsel van basisregistraties tonen aan dat aansluiten op het stelsel efficiënter en effectiever verloopt als er een voorstudie in de vorm van een Projectstart architectuur plaats vindt, een Enterprise Architectuur aanwezig is en als er een implementatiestrategie “aansluiten bij grootschalige wijziging” of “nieuw project met langere doorlooptijd” gevolgd wordt.

Zo kan ook een gezamenlijke aanpak binnen een sector leiden tot kostenbesparing, schaalvoordeel en de doelmatigheid vergroten door gebruik van een knooppunt of sectoraal aanspreekpunt. Dit zien we bij de SUWI-net inkijk van BKWI en gegevensuitwisseling via RINIS, GemNet of JustiD.

Echte winst valt er te behalen door het inrichten van een postkamer voor stelsel zaken die toekomst vast is, dat wil zeggen dat de interne organisatie los is gekoppeld van stelselontwikkelingen maar optimaal (her)gebruik kan maken van stelsel gegevens.

Voor meer informatie download hier het paper.

Contact

Marketing NL
trans-1-px
white paper ansluiten op het stelsel van basisregistraties
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie