Compacte Rijksdienst

Atos als partner voor de I-strategie

Atos is preferred partner van het Rijk op alle zeven thema’s van de I-Strategie. Hieronder een samenvatting van een aantal voorbeelden waar Atos dit partnership in de praktijk brengt.

Thema 1. Aanbodstructurering

Dit betreft ondermeer de inrichting van generieke ICT-voorzieningen, waaronder de bedrijfsprocessen.

 • Atos is geselecteerd om het beheer van de bedrijfsvoering (SAP) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) voor de komende jaren te verzorgen. 
 • I en M staat, samen met de Belastingdienst, ook opgelijnd om het kenniscentrum voor het Rijk op het vlak van SAP te worden. Atos zal ook daarin haar ondersteuning bieden.

Thema 2. Sourcing

 • Atos heeft sinds begin 2011 een 5-jarige overeenkomst met het Openbaar Ministerie (OM) voor het beheer van 5.000 werkplekken.
 • Beheer (en de vernieuwing) van de Kantoor Automatisering-infrastructuur (3.800 werkplekken) bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 
 • Sourcing van een deel van het applicatiemanagement bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Thema 3. Sturings- en verantwoordingsinstrumenten

Onderdeel van thema 3 is de inrichting van een Enterprise Architectuur om een samenhangende i-infrastructuur te kunnen bewerkstelligen. Atos architecten zijn betrokken bij diverse projecten waaronder de Doelarchitectuur MijnOverheid.

Thema 4. I-Infrastructuur voor de Rijksambtenaar

 • Uitrol en implementatie van de DWR en beheer c.q. vernieuwen van de KA-omgeving van het OM en van OCW conform de DWR-specificaties.
 • DigiJust van het ministerie van Veiligheid en Justitie op het vlak van digitalisering van de papierstroom. Bepaalde functionaliteit van DigiJust wordt daarbij toegankelijk gemaakt door een app die door de Atos App Academie is ontwikkeld.
 • De Defensiepas voor het Ministerie van Defensie en de ontwikkeling en het beheer van DigiD. 
 • Voor het OM en OCW adviseert Atos over de inrichting van een private cloud en passen wij deze in de praktijk ook toe vanuit de Atos Cloud Infrastructure Services (CIS).

Thema 5. Personeel en Kwaliteit

Atos denkt mee in private partnerbijeenkomsten over het verbeteren van aanbestedingstrajecten. Standpunt van Atos is meer marktconsultaties of aanbestedingen volgens het Best Value Procurement principe. Geen leveranciersmanagement maar dialoogmanagement.

Thema 6. Vertrouwen en beveiliging van informatie

 • Atos biedt de Rijksoverheid ondersteuning bij het halen van de baseline op het gebied van informatiebeveiliging.
 • Advies in het verder ontwikkelen van DigiD bijvoorbeeld richting een eID oplossing waarbij ondermeer onze ervaring met de Defensiepas en UZI pas kan worden aangewend.
 • SBIR Cyber Security, Atos is geselecteerd voor het project Een Extra Zintuig (EEZ)

Thema 7. Samenwerking met de markt

Atos participeert in vele marktconsultaties en om deze samenwerking te verbeteren geeft Atos op eigen initiatief het magazine GOV uit. Dit magazine, voor en door de overheid, verschijnt in een oplage van 7.000 en in het laatste nummer kwamen diverse prominente bestuurders van (ICT-)uitvoeringsorganisaties aan het woord.

Contact

Marketing NL
trans-1-px

GOV Magazine 1

GOV

De compacte rijksdienst

Bekijk GOV Magazine 1 online of download de pdf.

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie