My City

Maak elke stad MyCity

De karakteristieke technologische aanpak van Atos is ook van toepassing op stadsdiensten. Daarmee bereiken we twee belangrijke doelen:

 • We stimuleren de betrokkenheid van burgers. Onze diensten bevorderen betrokkenheid doordat ze feedback optimaliseren en gebruik maken van self-servicetechnieken. Mensen hebben toegang tot diensten waar, wanneer en hoe ze maar willen; 
 • We maken management efficiënter. We zorgen ervoor dat administratieve systemen, IT-platformen en -processen op elkaar aansluiten en worden geïntegreerd. Hierdoor werken mensen en systemen beter samen, voorkomen we dubbel werk en gaan de kosten drastisch omlaag.

Deze aanpak is de sleutel tot transformationele performanceverbeteringen op elk gebied. Door slim gebruik te maken van de technologie leveren we snelheid, flexibiliteit, kostenefficiency en tevreden burgers; hun prioriteiten en voorkeuren vormen immers de basis van onze oplossingen.


We vormen eigenlijk een virtueuze cirkel in stadsdiensten. Deze cirkel is te verdelen in zeven punten. Zeven hoofdgebieden waarmee het succes van elke stad valt of staat – groot, klein, oud en ontwikkeld of nieuw en snel groeiend.


Klik op de verschillende delen van de afbeelding om te kijken hoe Atos steden helpt, uitgaande van de betrokkenheid van burgers en efficiënter management.

 

overview my citymy city is veiligmy city is verbondenmy city is mobielmy city werktmy city is goed opgeleidmy city is duurzaammy city is goed bestuurd

MyCity is VEILIG

Integrale oplossingen voor politietoezicht, nooddiensten en alle andere aspecten van de openbare veiligheid, waaronder de inrichting van openbare ruimten.
 
Een kleine greep uit de Atos MyCity-portefeuille voor veiligheid:

 • Aansturing en controle van nooddiensten
 • Professionele mobiele radio
 • Biometrie
 • eID en toegangsbeheer
 • Beheer van verkeersovertredingen
 • RFID-triage

Deze en alle andere oplossingen zijn geoptimaliseerd voor mobiliteit en gegarandeerde connectiviteit onder alle omstandigheden.
 

MyCity is VERBONDEN

Oplossingen die de kracht van verbonden ICT-platformen maximaal benutten. Daardoor vergroten ze de efficiency en verlagen ze de vaste kosten voor steeds meer managementdiensten.
 
Een compleet pakket oplossingen, waaronder:

 • Betere communicatie
 • Integrale infrastructuur voor betere efficiency en meer concurrentievermogen
  • Altijd beschikbare stadsdiensten
   • Virtueel gemeentehuis
   • eAdministratie
   • Stadkaart
  • Marktplaats met digitale content
  • Verticale mediaoplossingen
  • Culturele stadsagenda, Next2Me, FixThis
  • Aangesloten betalingsdiensten

Met de Atos-portefeuille ontstaat een werkelijk gekoppelde en samenwerkende diensteninfrastructuur.
 

MyCity is MOBIEL

De mobiliteitsoplossingen van Atos houden een moderne stad in beweging. Mensen, goederen en diensten kunnen zich vrij bewegen. Storingen en verloren tijd en middelen worden beperkt. Mensen en bedrijven in de hele stad blijven de concurrentie een stap voor.
 
Beter geïntegreerde, efficiënte en vertragingsvrije transportbeheeroplossingen voor de publieke en private sector.

 • Integraal reismanagement
 • eTicketing
 • Automatisch innen van ritgelden
 • M-Parking
 • eVehicle-oplaadmogelijkheden
 • Tolheffing voor wegen
 • Low Emission Zoning (LEZ)
 • iCargo

Atos mobiliteitsoplossingen dragen bij aan de volledige duurzaamheid,  een groter concurrentievermogen en een betere werkgelegenheid in een stad.
 

MyCity WERKT

Veel mensen beseffen het niet, maar steden concurreren tegenwoordig met elkaar. De visie van Atos helpt steden investeringen aan te trekken en dus de werkgelegenheid te stimuleren.

De IT-oplossingen van Atos leveren de volgende voordelen op:

 • Een zeer efficiënte administratie
 • Hoogwaardige dienstverlening op het gebied van onderwijs, maatschappij en gezondheidszorg
 • Connectiviteit en integratie op bestuurlijk niveau

De oplossingen van Atos sluiten perfect aan op die voor onderwijs, connectiviteit en bestuur.
 

MyCity is GOED OPGELEID

Een nieuwe visie op onderwijs als levenslange persoonlijke ontwikkeling met een betere en snellere aansluiting op de arbeidsmarkt.
 
Atos bouwt aan een groeiend aantal oplossingen voor betere mogelijkheden en prestaties op belangrijke onderwijsterreinen, zoals:

 • Digitale bibliotheken
 • Veilig arbeidsplatform voor een betere samenwerking tussen:
  • Werkgevers
  • Scholen
  • Diensten voor arbeidsvoorziening en werkzoekenden
 • Veilig onderwijsplatform voor een betere samenwerking tussen:
  • Ouders
  • Scholen
  • Stad
  • Kinderen

De Atos-portefeuille is voortdurend in ontwikkeling. We vinden steeds nieuwe manieren om innovatieve technologieën in te zetten voor verdere onderwijsmogelijkheden. Atos neemt veiligheid in het onderwijs serieus en maakt creatief gebruik van mobiele en connectiviteitstechnologie om leermogelijkheden te optimaliseren.
 

MyCity is DUURZAAM

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen vormt een van de meest urgente uitdagingen voor de ongekend snel groeiende steden van tegenwoordig.
 
De duurzaamheidsportefeuille van Atos is gericht op een betere efficiency van alle systemen en processen binnen de waardeketen. Voorbeelden:

 • Smart Grid en Smart Metering voor efficiënter energiegebruik
 • Duurzame IT-oplossingen
 • Digitale archivering
 • Communicatieoplossingen
 • Adaptive Workplace voor betere kantoren
 • Innovation@Work
 • iCargo
 • mParking
 • Low Emission Zoning (LEZ)

De duurzaamheidsoplossingen van Atos verlagen energiekosten, verminderen de afhankelijkheid van vaste werkplekken en verbeteren transportbeleid om uitstoot en stilstand te beperken. Tegelijkertijd zorgen ze voor meer efficiency in de toeleveringsketen. Duurzaamheid is nauw verbonden met mobiele en connectiviteitsoplossingen.
 

MyCity wordt GOED BESTUURD

Alles valt of staat met efficiënt en integraal bestuur, met goed op elkaar afgestemde processen die verspilling voorkomen en eerlijk beheer waarborgen.
 
Integrale oplossingen die samenwerking stimuleren, dubbel werk voorkomen en meer transparantie geven in alle aspecten van stadsbestuur. Oplossingen omvatten onder meer:

 • City Cockpit
 • Beheer van sociale voorzieningen
 • IT-oplossingen voor overheden
 • Cloud-gebaseerde oplossingen
 • ECM
 • Geïntegreerde zorgsystemen

Efficiënt management en degelijk bestuur zijn van invloed op alle aspecten van het leven in de stad en staan centraal in de MyCity-visie.

Contact

Marketing NL
trans-1-px

Artikel

artikel Thuis in de stad

Thuis in de stad
Download

Position paper

position paper My City

MyCity
Stadsdiensten nu integreren om steden voor te bereiden op morgen.

Download

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie