Water

Atos in de waterwereld

Zeker in Nederland speelt water een heel belangrijke rol. Water heeft invloed op alle facetten van ons leven. Waar kunnen we wel en niet wonen? Laat de grondwaterstand het toe om er huizen te bouwen? Zijn de dijken die ons moeten beschermen tegen hoog water sterk genoeg? Evengoed moeten we gebieden aan kunnen wijzen als overloopgebied in het geval dat er teveel water in rivieren wordt aangevoerd. Waar we wonen en werken en leven verbruiken we water. Dit afvalwater wordt verzameld en gezuiverd voor het weer terug aan de natuur wordt aangeboden en terugkomt in het oppervlaktewater.


De waterbedrijven produceren en distribueren ons drinkwater. Zij zorgen voor schoon water uit de kraan. Dat doen ze door grond- of oppervlaktewater te winnen, te zuiveren en via een leidingnet aan de klant te leveren.
In Nederland vinden we helder en schoon en drinkwater heel gewoon. Toch moeten de drinkwaterbedrijven heel wat werk verzetten om betrouwbaar drinkwater te leveren, want er gelden strenge kwaliteitseisen.

Cruciale rol

De Waterschappen vormen een belangrijke schakel binnen de lokale overheden. In de verdeling van taken tussen Rijk, provincie en gemeente vormen zij de schakel tussen veilig wonen, veilig recreëren en (her)ontwikkeling van natuurgebieden. In deze rol worden Waterschappen steeds meer geconfronteerd met veranderende wet- en regelgeving. Maar ook met vragen van andere overheden, burgers en bedrijven met betrekking tot planologie, veiligheid en bestuurlijke aspecten. De (her)inrichtingsvraagstukken in Nederland moeten steeds meer en beter inspelen op de factor water. De Kaderwet maakt dat waterschappen, provincies en rijksoverheden altijd een goed inzicht moeten hebben in de mogelijkheden om een teveel aan water te kunnen herbergen.

Slim beheer van de waterketen

Trends als klimaatverandering, vergrijzing van de bevolking, veiligheid en een toenemende druk vanuit de overheid en burgers op een transparante en efficiënte manier van watermanagement maken de beschikbaarheid van kwalitatief goed drinkwater in Nederland steeds minder vanzelfsprekend. ICT levert reeds een belangrijke bijdrage aan watermanagement als het gaat om de planning en operatie van de waterketen maar zal meer en meer ingezet gaan worden voor het ‘ slim’ beheren van de waterketen’ zodat de spelers in de waterketen ondersteund worden in transparant, efficiënt, veilig en duurzaam waterbeheer.


Atos gelooft in de toegevoegde waarde van ‘slimme waternetwerken’ voor toekomst vast en duurzaam watermanagement. En wil de watersector als ICT partner van dienst zijn bij de ontwikkeling, realisatie en het beheer van deze ‘ slimme waternetwerken’ . Onze internationale kennis en ervaring met ICT oplossingen voor spelers binnen de waterketen maken Atos een interessante partner voor de watersector.

Atos is betrokken

Atos is daarom lid van het WssTP, het water supply and sanitation technology platform (www.wsstp.eu), een europees platform voor innovatief watermanagement. En van Acquea, het Eureka cluster voor water.

Contact

Marketing NL
trans-1-px

Case study

case study Watershare

Watershare

Collaborative working across the world to deliver solutions for urgent water needs

Download

Scenario planning

Waterketen toekomstbeelden 2023

Waterketen toekomstbeelden 2023

Download

Download English version

Lees persbericht

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie